អបអរសាទ”បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផ្ទួនៗ”

2021-02-10 11:31:16 |ប្រភព:

នៅឆ្នាំ ​២០២១ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ​និងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ជនជាតិទីបេទ៍ចំថ្ងៃតែមួយ​ ជនជាតិទាំង ​៥៦ ​របស់ប្រទេសចិននឹងអបអរសាទ”បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផ្ទួនៗ”ជាមួយគ្នា ។

បកប្រែ​ដោយ​ លូវរ៉ុង