«ភាព​យន្ត​ឯកសារ​«ស្លាក​ស្នាមប្រវត្តិសាស្រ្ត​នៃតំបន់​ស៊ីនជាំង​ប្រទេស​ចិន​»

2021-02-09 16:40:55 |ប្រភព:

ស្លាកស្នាម​ដែល​បន្សល់​ទុក​ដោយព្រះ​សង្ឃXuanzang នៅ​តំបន់​ស៊ីន​ជាំង

ថ្ងៃ​នេះ​ ព្រះសង្ឃXuanzang ដែលជាព្រះ​សង្ឃ​មាន​កិតិ្តនាម​ខ្ពង់ខ្ពស់​នៅ​រជ្ជកាល​ថាំង​ដែល​​ ​ជនជាតិ​ចិនស្ទើរគ្រប់​គ្នាបានស្គាល់​នោះ​ បន្ទាប់​ពី​និមន្តទៅ​ទិស​ខាងលិចដើម្បីចម្លងធម៌​នៅ​​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ហើយ​វិលត្រឡប់​មក​ដល់ក្រុង​Changanវិញ​ ព្រះសង្ឃXuanzang បាន​ទទួល​បញ្ជា​ពី​ស្តេច​ ​Li Shimin ឱ្យបកប្រែ​គម្ពីរធម៌​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​ដែល​ទទួលបាន​ពី​ប្រទេសឥណ្ឌា​ ។ គម្ពីរ​ធម៌​ត្រូវបានព្រះសង្ឃXuanzang នាំយក​ទៅ​ដល់​ក្រុងChangan​ដោយ​ឆ្លង​កាត់​តំបន់​ស៊ី​នជាំង​  បន្ទាប់​ពី​បកប្រែ​ជា​ភាសាចិន​ក៏​ត្រូវ​ផ្សព្វផ្សាយ​ទៅតំបន់​ស៊ីន​ជាំង​វិញ​ ភស្តុតាង​នេះ​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ផ្លូវ​ដែល​ព្រះ​ពុទ្ធសាសនា​នៅ​តំបន់​ជនជាតិ​​ហាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ទៅ​តំបន់​ភាគ​ខាងលិច​ប្រទេស​ចិន​នៅ​រជ្ជកាលស៊ុយនិងរជ្ជកាល​ថាំង​ ។ នៅ​ភូមិ​Tuyugouក្រុង​Tulufan វត្ថុ​បុរាណ​​សំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹង​ព្រះ​សង្ឃ​Xuanzangបាន​បង្ហាញ​ឱ្យ​ឃើញ​នូវ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិសេស​រវាង​ព្រះសង្ឃXuanzang និងក្រុងបុរាណ​Gaochang។