“រថយន្តឆ្លងកាត់ភ្នំ”ក្នុងចំការផ្លែឈើ

2021-04-06 17:37:01 |ប្រភព:xinhua

ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំមុន លោក ចាំង រិនហ្វូ ត្រឡប់ពីក្រុងផ្សេងដែលគាត់ធ្វើការជាង ២០ ឆ្នាំទៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯក្រុងឆុងឈីង គាត់ឃើញកសិករដឹកជញ្ជូនជី និងក្រូចមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេ ។ លោក ចាំង រឹនហ្វូ ចូលចិត្តស្រាវជ្រាវអំពីការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដូច្នេះ គាត់ក៏មានគំនិតបង្កើតម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក ។

លោក ចាំង រឹនថហ្វូ បានគូរគំនូរ3D មួយដែលបានចំណាយពេល ១ ខែ ក្រោយមក គាត់បានពិនិត្យល្បឿន និងហ្វ្រាំងជាដើមជាច្រើនលើកច្រើនសា ។ នៅចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំមុន ម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។

លោក ចាំង រឹនហ្វូ បានរៀបរាប់ថា ម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកគន្លងពីរ បើធ្វើដំណើរនៅនៅតាមតំបន់ភ្នំមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញបានច្រើន ហើយមានទំហំតូច ។ ក្រៅពីនេះ ម៉ាស៊ីនដឹកជញ្ជូននេះអាចធ្វើដំណើរដោយប្រើតេឡេបញ្ជា ។

អ្នកបកប្រែ៖刘蓉