អវកាសយានិកនៃយានអវកាស Shenzhou-13 របស់ចិនបោះសម្អាតស្ថានីយអវកាសមុនពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ

2022-04-14 17:46:09 |ប្រភព:CRI

  បេសកកម្មក្នុងអវកាស​រយៈពេល​៦ខែនៃក្រុម​អវកាសយានិក​នៃយានអវកាស​ Shenzhou-13​ របស់ចិន​ជិតបញ្ចប់ ​។ មុនពេល​ត្រឡប់មកវិញ អវកាសយានិកទាំងបីនាក់បាន​ធ្វើការងារ​បោះសម្អាត​បន្ទប់ក្នុង​យានអវកាស​ ​រៀបចំអីវ៉ាន់​ផ្ទាល់ខ្លួន ​និងត្រួតពិនិត្យ​សភាពការណ៍​ដំណើរការ​នៃយានអវកាស​ជាដើម ។