ស្ថាប័នប្រឆាំងភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារបែបអត្តឃាតចំពោះក្បួនរថយន្តចិន

2022-05-17 16:53:48 |ប្រភព:CRI

  យោងតាមប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានផ្សាយដំណឹងឱ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី ១៦ខែឧសភា ស្ថាប័នប្រឆាំងភេរវកម្មប៉ាគីស្ថានបានវាយប្រហារលើឃុំ Hoshabនៃខេត្ត Balochistanដោយបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបែបអត្តឃាតចំពោះក្បួនរថយន្តចិនតាមបណ្តោយរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិន-ប៉ាគីស្ថាន និងបានរកឃើញឧបករណ៍បំផ្ទុះ។

      បច្ចុប្បន្ននេះ ភាគីប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្ម ដោយមានគោលដៅចាប់ខ្លួនសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មបែបនេះ៕