ជំងឺកូវីដ១៩នៅប្រទេសកម្ពុជាថមថយជាបន្តបន្ទាប់ ជើងហោះហើរទៅមករវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានការកើនឡើង

2022-05-20 18:03:04 |ប្រភព:中新网

  ជំងឺកូវីដ១៩នៅប្រទេសកម្ពុជាថមថយជាបន្តបន្ទាប់ ជើងហោះហើរទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើង ។ នាថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយការទាមទារលើការបង្ការ និងគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ១៩ ថា លុបចោលលក្ខខណ្ឌតម្រូវឱ្យអ្នកដំណើរពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិន​ត្រូវបង្ហាញ​លទ្ធផលតេស្តPCRអវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ មុនពេលឡើងយន្តហោះជាដើម។

  តាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានាថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ ក្នុងរយៈពេល ១១ ថ្ងៃនេះ ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ ។

  តាមការរៀបចំរបស់នាយកដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៃប្រទេសចិន និងកម្ពុជា ជើងហោះហើរប្រចាំសប្តាហ៍​ពីប្រទេស​កម្ពុជាទៅប្រទេសចិននឹងកើនឡើងដល់ពីរខ្សែ ដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍កម្ពុជា និងចិន ប្តូរវេនគ្នាហោះហើរ ។ ជើងហោះហើរថ្មីៗនេះគឺ  នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍  Air China ដំណើរការជើងហោះហើរ​ពីភ្នំពេញ-ប៉េកាំង (ច្រកចូលទី១គឺ ទីក្រុងជីនចូវ) ។ នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Lanmei Airlines ដំណើរការជើងហោះហើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅទីក្រុងក្វាងចូវ ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cambodia Airlines នឹងហោះហើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីក្រុងឆឹងទូនៅថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ។ នៅថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ China Xiamen Airlines នឹងហោះហើរពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទៅទីក្រុងសៀមឺង ។

  ប្រភព៖China News

  អ្នកបកប្រែ៖​刘蓉