សូមមកមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយនៃទីក្រុងគុនមីញពីលើអាកាស

2018-11-22 18:01:33 |ប្រភព:yunnangateway

  ទីក្រុងគុនមីញក្នុងដើមរដូវរងាតែមានពណ៌គ្រប់បែបយ៉ាង  វាមានកម្លាំងរស់រវើកនៃរដូវផ្ការីក  មានព្រៃឈើដ៏ក្រាស់នារដូវក្តៅ  ក៏មានពណ៌មាសនៃរដូវរំហើយផងដែរ។

  នៅកន្លែងច្រកចូលនៃសួនសាធារណៈដីសើមឡោយូហឺអាចមើលឃើញដើមឈើmetasequoiaបើមើលពីអាកាស  អាចឃើញថាចុងឈើបានចាប់ផ្តើមលឿងហើយ៕