អ្នកបើកយន្តហោះស្រីនិយាយថា “អ្នកបើកបើរយន្តហោះរងដែលមិនចង់ធ្វើជាមេយន្តហោះគឺមិនមែនជាអ្នកបើកបរយន្តហោះល្អទេ។”

2018-12-10 17:41:03 |ប្រភព:yunnangateway

  តាំងពីឆ្នាំ១០១២លោកស្រី Li Lin ចូលរួមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍គុនមីញកន្លងមក  គាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង​សម្រាប់ជំហានបើកទូលាយនៃខេត្តយូណានបានពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់  ថែមទាំងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស​និងខ្លាំងក្លា​នៃវិស័យអាកាសចរណ៍។“ខណៈពេលដែលខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍គុនមីញ  អ្នកបើកបរ​យន្តហោះមានប្រហែលតែ៧០នាក់  តែឥឡូវនេះបានកើនឡើងដល់ជិត២០០នាក់។”

  ផ្អែមតាមទិន្នន័យបានបង្ហាញថា  ចំនួនខ្សែអាកាសចរណ៍របស់អាកាសយានដ្ឋាន Changshui​ គុនមីញ​បានដល់​៣៥៩ខ្សែនៅឆ្នាំ២០១៧  ឯខ្សែអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិមាន៧៦ខ្សែ  ពាក់កណ្តាលដើមឆ្នាំនេះ  ទីក្រុងគុនមីញ​បាន​បើកខ្សែអាកាសចរណ៍នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយគុនមីញមានចំនួន៣៥  ចំនួននេះជាប់លំដាប់ទី១ក្នុងប្រទេសចិន។

  ខណៈពេល“មិត្តក្នុងមេឃ”នៃខេត្តយូណានកាន់តែច្រើន   ចំនួនអ្នកបើកបរយន្តហោះស្រីៗ​បានកើនឡើង​ផង​ដែរ។

  ទោះបីជាចំនួនអ្នកបើកបរយន្តហោះស្រីៗបានកើនឡើង  តែមេយន្តហោះស្រីនៅតែកម្រមានតាំងពីឆ្នាំនេះ​ ​មក  លោកស្រី Li Linបានចាប់ផ្តើមត្រៀមប្រឡងមេយន្តហោះរហូត  គាត់និយាយថា:“អ្នកបើកបើរយន្តហោះ​រងដែលមិនចង់ក្លាយជាមេយន្តហោះគឺមិនមែនជាអ្នកបើកបរយន្តហោះល្អទេ”៕