ផ្កា Cherry រីកយ៉ាងស្គុះស្គាយដើម្បីស្វាគមន៍លោកអ្នក

2018-12-27 16:01:05 |ប្រភព:yunnangateway

  នៅទីតាំងប្រភពផ្កាCherryរបស់ឃុំដាចេស្រុកស្វយ័តជនជាតិយី ជីនតុងទីក្រុងភឺអឺ​មានផ្កាCherryកំពុងតែរីក​ស្គុះស្គាយ  តាមច្រាំងទន្លេជឺកានសុទ្ធតែជាផ្កាCherryយ៉ាងស្រស់ស្អាតហាក់ដូចជាពពកពណ៌ផ្កាឈូក។  ក្នុងឱកាស​ដែលផ្កាCherryរីកឃុំដាចេនឹងរៀបចំបុណ្យផ្កាCherryនៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ  នៅពេលនោះ  យើងរំពឹងថាលោកអ្នក​អាចជួបគ្នាជាមួយចំការតែយ៉ាងល្អផូរផង់មកកំសាន្ត​​ជាមួយនឹងផ្កាCherryយ៉ាងស្រស់ត្រកាល​។

  ទីតាំងប្រភពផ្កាCherryរបស់ឃុំដាចេស្ថិតនៅក្នុងរោងចក្រតែតុងសេននៅភូមិសានយីង  ក្នុងតុងសេនសរុបមានចំការតែធម្មជាតិជាង១០០ហិកតា  ដែលដាំដើមផ្កាCherryជាង១ម៉ឺនដើម៕