សួនសត្វក្នុងបន្ទប់ដំបូងគេនៅខេត្តយូណានបានបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា

2019-07-02 10:24:51 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា  សួនសត្វចិញ្ចឹមដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់ដំបូងគេនៅខេត្តយូណានឈ្មោះ My Zoo  បានបើកជាផ្លូវការនៅទីក្រុងគុនមីញ  នៅថ្ងៃដដែល  ភ្ញៀវទេសចរបានជួបជាមួយសត្វដែលស្លួតបូតជិត១០០មុខ។

ក្នុងសួនសត្វចិញ្ចឹមដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់នេះ  មានទេសភាពនិងតំបន់ផ្នែកខាងក្នុងរៀបចំបែងចែកទៅតាមបរិស្ថានភូមិសាស្ត្រខុសៗគ្នាដូចជា  វាលខ្សាច់ ព្រៃឈើភ្លៀង និងសមុទ្រជាដើម  តំបន់នីមួយៗសុទ្ធតែធ្វើតាមបរិយាកាសរស់នៅរបស់សត្វពីដើម  ដើម្បីឱ្យសត្វរស់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលស្រដៀងនឹងលក្ខណៈធម្មជាតិ។