សូមមកទីក្រុងសាំងគឺលីឡាដើម្បីជួបគ្នានារដូវរងា

2019-12-05 15:42:23 |ប្រភព:yunnangateway

ពេលព្រឹកម៉ោង៦ ទៅដល់បឹងណាផាហៃរង់ចាំពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំងលើភ្នំព្រិល  តើលោកអ្នកមើលថ្ងៃរះលើកមុននៅពេលណាដែរ តើអាចចាំបានទេ?  សូមទៅសួនសាធារណៈភូដាឆរដើរវែងឆ្ងាយ  ដើម្បីឱ្យបរិក្ខាកីឡាអាចបញ្ចេញផលប្រយោជន៍បាន។ 

ទីក្រុងសាំងគឺលីឡានារដូវរងា  មិនសូវអ៊ូអរដូចរដូវដទៃ  ភាគច្រើនស្ងប់ស្ងាត់   អ្វីដែលមិនប្រែប្រួលគឺទេសភាពដ៏ស្អាតឆើតឆាយ។  ទីក្រុងសាំងគឺលីឡាជាកន្លែងដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាក្នុងរដូវខុសគ្នា  ដែលបានសង្ឃឹមថា   នឹងអាចជួបប្រទះជាមួយលោកអ្នក​៕

អ្នកការសែត៖ Li Hengqiang  Li Wenjun

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា