អស្ចារ្យមែនទែន! ទេសភាពព្រិលខេត្តយូណានពិតជាស្រស់ស្អាត

2019-12-09 16:43:10 |ប្រភព:yunnangateway

នៅប្រទេសចិន  សម្រាប់មនុស្សរស់នៅភាគខាងត្បូង  ការធ្លាក់ព្រិលជាស្ថានភាពចម្លែក  នៅខេត្តយូណានដែលមានកម្ពស់នីវ៉ូទឹកសមុទ្រខ្ពស់និងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន  បើសិនជាធ្លាក់ព្រិល  នឹងមានស្ថានភាពខុសគ្នារវាងភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនគឺគ្រប់កន្លែងសុទ្ធតែជាទឹកកកនិងព្រិល។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ  ខេត្តយូណានធ្លាក់ព្រិល តែមានព្រៃឈើខៀវស្រងាត់និងផ្ការីកស្គុះស្គាយ  សូមលោកអ្នកមកស្វែករកកម្លាំងធម្មជាតិដ៏ចម្លែកនៃខេត្តយូណាន។

ទីក្រុងគុនមីញ

ទេសភាពក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំព្រិលចៅជឺ។ ប្រភពរូបថត៖ Hu Chao

ទេសភាពក្នុងតំបន់ទេសចរណ៍ភ្នំព្រិលចៅជឺ។ ប្រភពរូបថត៖ Hu Chao