ទឹកធ្លាក់ហាផាងនៅឃុំឌុលុងខេត្តយូណានពិតជាអស្ចារ្យណាស់

2019-12-12 16:04:27 |ប្រភព:yunnangateway

ទឹកធ្លាក់ហាផាងស្ថិតនៅភូមិម៉ាឃុឃុំឌុលុងស្រុកស្វយ័តជនជាតិឌុលុងជនជាតិនុកុងសានខេត្តយូណាន “ ហាផាង”ជាភាសាឌុលុង ដែលមានន័យថា“ទឹកធំសម្បើមធ្លាក់ចុះពីច្រកលើចំណោតខ្ពស់” ។ ទឹកធ្លាក់ហាផាងពីកំពូលភ្នំដ៏ចោតធ្លាក់ចុះដែលបានបង្កើតជាទឹកមានកម្ពស់ ២០០ ម៉ែត្រ សសរទឹកដ៏ធំសម្បើមតាមចំណោតលោតចូលក្នុងទន្លេឌុលុង   ហើយបំបែកសសរទឹកប៉ុន្មានម៉ែត្រ  មើលទៅពិតជាអស្ចារ្យណាស់៕

អ្នកកាសែត៖ Luo Chunming Zhao Pufan PanYue

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា