ស្រុកធុងហៃខេត្តយូណានមានទេសភាពដីស្រែដ៏ស្រស់ស្អាតហាក់ដូចជាផ្ទាំងគំនូរ

2019-11-25 16:20:28 |ប្រភព:yunnangateway

នេះជាទេសភាពដីស្រែនៃស្រុកធុងហៃទីក្រុងយូស៊ីខេត្តយូណាន(ថតដោយយន្តហោះ Drone នាថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា)។ នារដូវរងា  ស្រុកធុងហៃទីក្រុងយូស៊ីខេត្តយូណានមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត  ឯភ្នំ  បឹង និងដីស្រែបានបង្កើតជាផ្ទាំងគំនូរកំណាព្យដីស្រែដ៏ឆើតឆាយមួយផ្ទាំង​៕