ទីក្រុងគឺជាវខេត្តយូណានក្លាយជាទីក្រុងឧទ្យានទឹកភ្នំសាកសមសម្រាប់ការរស់នៅ

2019-12-16 16:04:51 |ប្រភព:yunnangateway

ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះទីក្រុងគឺជាវនៃមណ្ឌលស្វ័យតជនជាតិហានីជនជាតិយីហុងហឹបានផ្លាស់ប្តូរពីទីក្រុងឧស្សាហកម្មធនធានទៅជាទីទីក្រុងទេសចរណ៍វប្បធម៌ឯមុខមាត់ទីក្រុងបានប្រែប្រួលជាខ្លាំង។ នៅឆ្នាំ ២០១៨ អត្រាគ្របដណ្តប់ព្រៃឈើមាន ៣៧,១% ហើយនៅឆ្នាំ ២០១៩ អត្រាគ្របដណ្តប់បៃតងក្នុងទីក្រុងបានឡើងដល់ ៤៤,៧៣% ។ នៅជុំវិញបឹងជីនហ៊ូត្រូវបានសាងសង់ទីធ្លាវប្បធម៌សួនសាធារណៈប្រធានបទសុខភាព  ផ្លូវដើរលេងជុំវិញបឹងជាង៤០០០ម៉ែត្រ។ល។  ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានប្រជាជនយ៉ាងច្រើនកុះករមកក្បែរបឹងហាក់ប្រាណនិងដើរកម្សាន្ត  ទីក្រុងគឺជាវបានក្លាយទៅជាទីក្រុងឧទ្យានទឹកភ្នំសាកសមសម្រាប់ការរស់នៅ៕

អ្នកកាសែត៖Yang Zheng

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា