ផ្សារក្នុងភូមិនៃទីក្រុងឈូជីនខេត្តយូណានមានបរិយាកាសអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនយ៉ាងអ៊ូអរ

2020-01-22 16:06:36 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី២១ ខែមករា  មនុស្សកំពុងតែជ្រើសរើសចង្កៀងគោមនៅផ្សារបន្លែនៅផ្លូវជូចេខណ្ឌឈីលីនទីក្រុងឈូជីនខេត្តយូណាន។
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនជិតមកដល់ហើយ  ផ្សារបន្លែនៃទីក្រុងឈូជីនខេត្តយូណានពិតជាមមាញឹកណាស់  ប្រជាជនជាច្រើនកុះករមកទីនេះទិញទំនិញដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Yang Zongyou

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា