ផ្កាអង្គារសិ៍លបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ

2020-01-08 17:12:46 |ប្រភព:yunnangateway

នាថ្ងៃទី០៦ ខែមករា  នៅទីក្រុងគុនមីញមានផ្កាបានសាយភាយក្លិនក្រអូប។  ក្នុងឧទ្យានរុក្ខជាតិផើងសួនសាធារណៈហីលុងថានគុនមីញ  ផើងផ្កាអង្គារសិ៍លដែលតាំងបង្ហាញក្នុងបុណ្យផ្កាអង្គារសិ៍លលើកទី២៤កំពុងតែរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ  ដែលបានទាក់ទាញប្រជាជនក្នុងទីក្រុងព្រមទាំងអ្នកចូលចិត្តថតរូបបានមកគយគន់និងថតរូប។

បច្ចុប្បន្ននេះ  សួនសាធារណៈហីលុងថានគុនមីញមិនគ្រាន់តែមានឧទ្យានផ្កាអង្គារសិ៍លដាំដុះលើដីផ្ទាល់ជាង២០០គុម្ពទេថែមទាំងមានផើងផ្កាអង្គារសិ៍លជាង១០ប្រភេទទៀតផងដែលបានក្លាយទៅជាទីកន្លែងថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនទីក្រុងរដូវផ្ការីកគយគន់ផ្កាអង្គារសិ៍ល៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ Yang Zheng

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា