ផ្កា Begonia នៃស្រុកថុងហៃខេត្តយូណានបានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ

2020-03-02 17:12:12 |ប្រភព:yunnangateway

ខណៈពេលដែលទូទាំងប្រទេសចិនធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនិងចម្លងជំងឺវីរុស COVID-19ភ្នំសៀសាននៃស្រុកថុងហៃទីក្រុងយូស៊ីខេត្តយូណានមានផ្កា Begonia បានរីកយ៉ាងស្គុះស្គាយ  មើលទៅហាក់ដូចជាឋានសួគ៌លោកិយ  ដែលបាននាំយកកម្លាំងរស់រវើកយ៉ាងខ្លាំងដល់រដូវផ្ការីកដ៏ពិសេសនេះ៕

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា