កសិករនៃស្រុកថុងហៃខេត្តយូណានមមាញឹកធ្វើស្រែចំការ

2020-03-06 17:37:46 |ប្រភព:yunnangateway

កសិករនៃផ្លូវសៀវសានស្រុកថុងហៃទីក្រុងយូស៊ីខេត្តយូណានកំពុងធ្វើស្រែចំការ(ថតនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា)។ យោងតាមអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកសិករនៃផ្លូវសៀវសានស្រុកថុងហៃទីក្រុងយូស៊ីខេត្តយូណានឆ្លៀតឱកាសដាំដំណាំធ្វើស្រែចំការ  ក្នុងដីស្រែមានស្ថានភាពមមាញឹក៕

អ្នកសារព័តមាន៖ Hu Chao

អ្នកបកប្រែ៖ លីហ្សា