ការសម្តែងអាវផាយក្នុងសមុទ្រផ្កា

2020-05-08 17:16:03 |ប្រភព:yunnangateway

តំបន់ទេសចរណ៍កូនឃុំពិសេសតុងហ្វឹងយ័នទីក្រុងមីលឹក មណ្ឌលស្វយ័តជនជាតិហានីជនជាតិបៃហុងហឺខេត្តយូណានមានផ្ការីកយ៉ាងស្គុះស្គាយដូចសមុទ្រផ្កា  ទេសភាពផ្កាស្រស់និងស្ថាបត្យកម្មសិល្បៈដែលមានលក្ខណៈពិសេសបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍ក្នុងនិងក្រៅទីក្រុងជាច្រើនមកទីនេះក្នុងការគយគន់ទេសភាព។  មានក្រុមអាវផាយដើរបង្ហាញម៉ូដក្នុងសមុទ្រផ្កា  ដើម្បីឱ្យអ្នកទេសចរស្វែងយល់ពីភាពស្រស់ស្អាតនិងវប្បធម៌អាវផាយ៕