តំបន់ទេសចរណ៍ដីសើមបេហៃនៃទីក្រុងថឹងឈុងខេត្តយូណានមានទេសភាពស្រស់ត្រកាល

2020-05-14 16:34:51 |ប្រភព:yunnangateway

តំបន់ទេសចរណ៍ដីសើមបេហៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំបេហៃ ទីក្រុងថឹងឈុងខេត្តយូណាន  ដីសើមមានផ្ទៃដីទំហំ២១៦ហិចតា  ជាតំបន់ការពារដីសើមថ្នាក់ជាតិតែមួយគត់ក្នុងខេត្តយូណាន។  នាខែឧសភា  ដីសើមបេហៃនៃទីក្រុងថឹងឈុងស្អាតដូចជាផ្ទាំងគំនូរ។  យោងតាមដំណឹងបានឱ្យដឹងថា  នៅឆ្នាំ២០១៩  ដីសើមបេហៃនៃទីក្រុងថឹងឈុងបានស្នើសុំចូលជាតំបន់ទេសចរណ៍ថ្នាក់ជាតិ3Aដោយជោគជ័យ៕

អ្នកសារព័ត៌មាន៖ លីហ្សា