ស្រុកមឹងឡាអបអរសាទរពិធីបុណ្យប្រពៃណី

2020-10-10 17:53:12 |ប្រភព:yunnangateway

ក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាករយៈពេល ៨ ថ្ងៃនៃបុណ្យសែនព្រះខែ បុណ្យជាតិ (ថ្ងៃទី០១-ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា) ចំពេល“ពិធីបុណ្យបើកទ្វា”នៃជនជាតិតៃក្នុងមណ្ឌលស្វយ័តស៊ីសួនបាន់ណា  ស្រុកមឹងឡាដែលស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃមណ្ឌលស្វយ័តស៊ីសួនបាន់ណាបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនមកទស្សនា៕

អ្នកសារព័ត៌មានDai Zhenhua

បកប្រែដោយ លីហ្សា