ទេសភាពធម្មជាតិនៃស្រុកយួនឡុងដ៏ស្រស់ស្អាត

2020-10-10 18:10:53 |ប្រភព:yunnangateway

ស្រុកយួនឡុងខេត្តយូណានមានភ្នំដ៏អស្ចារ្យនិងជ្រលងជ្រៅ  ថែមទាំងមានទេសភាពធម្មជាតិស្រស់ស្អាតជាច្រើន៕

បកប្រែដោយលីហ្សា