ក្រុងលីជាំង ៖ឧទ្យានដីសើមឡាស៊ីហៃ “ឋានសួគ៌របស់បក្សី”

2021-02-07 19:21:47 |ប្រភព:xinhua

រូបថតនៅថ្ងៃទី ​៦ ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២១ ​បក្សីនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិឡាស៊ីហៃ

 

ប៉ុន្មានឆ្នាំនេះកន្លងមកនេះ ក្រុងលីជាំងខេត្តយូណានមានវិធានការជាច្រើន ដើម្បីស្តារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឡើងវិញ ធ្វើឱ្យដីសើមរបស់​ក្រុង​លីជាំង​កាន់តែល្អប្រសើរ។ ឧទ្យានដីសើមឡាស៊ីហៃជាតំបន់អភិរក្សធម្មជាតិថ្នាក់ខេត្ត មានទំហំសរុបជាង ៦៥០០ ​ហិកតា ​ដែលស្ថិតនៅ​ស្រុក​ជនជាតិណាស៊ីយូឡូង ​ក្រុងលីជាំង ។ ​ឧទ្យានដីសើមឡាស៊ីហៃសម្បូរទៅដោយសត្វក្នុងទឹក ហើយ​មានអាកាស​ធាតុ ​និងប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ីល្អប្រសើរ ​ដែលបានទាក់ទាញបក្សីកាន់តែច្រើនមកឆ្លងរដូវរងានៅទីនេះ ។