«ជួបជាមួយលោកXi Jinping»ភាគទី ១១ ៖ លោកយល់ពីជនជាតិចិនជាពិសេស ក៏យល់ពីមនុស្សនៅលើពិភពលោកដែរ
2022-05-17 16:52:51
លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនផ្ញើសារលិខិតជូនចំពោះលោក Muhammadដើម្បីអបអរសាទរលោកបានឡើងកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
2022-05-16 17:45:26
លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននិងលោក Pahor ប្រធានាធិបតីស្លូវ៉ានីផ្ញើសារលិខិតទៅវិញទៅមក ដើម្បីអបអរសាទរខួប ៣០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ
2022-05-13 18:02:03
សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនរៀបចំសកម្មភាពអំណាន ដើម្បីអនុវត្តឱ្យស៊ីជម្រៅនូវស្មារតីនៃអនុសាសន៍សំខាន់របស់លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិន
2022-04-29 17:23:41
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកXi Jinping អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិននៅក្នុងមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារនិងសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តជាតិ
2022-04-25 12:49:56
លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនផ្ញើសារលិខិតជូនចំពោះលោកDurterប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដើម្បីសម្តែងការសួរសុខទុក្ខចំពោះហ្វីលីពិនដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុង
2022-04-18 17:46:35
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកXi Jinping អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិននៅក្នុងមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារនិងសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តជាតិ
2022-04-25 12:49:56
លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនផ្ញើសារលិខិតជូនចំពោះលោកDurterប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដើម្បីសម្តែងការសួរសុខទុក្ខចំពោះហ្វីលីពិនដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុង
2022-04-18 17:46:35
សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនរៀបចំសកម្មភាពអំណាន ដើម្បីអនុវត្តឱ្យស៊ីជម្រៅនូវស្មារតីនៃអនុសាសន៍សំខាន់របស់លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិន
2022-04-24 17:46:19
លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ នៃវេទិកា Boao សម្រាប់អាស៊ី
2022-04-20 15:42:35
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកXi Jinping អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តចិននៅក្នុងមហាសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារនិងសម្តែងការកោតសរសើរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិករដូវរងាក្រុងប៉េកាំងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តជាតិ
2022-04-25 12:49:56
លោកXi Jinpingប្រធានរដ្ឋចិនផ្ញើសារលិខិតជូនចំពោះលោកDurterប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដើម្បីសម្តែងការសួរសុខទុក្ខចំពោះហ្វីលីពិនដែលរងគ្រោះដោយសារព្យុះទីហ្វុង
2022-04-18 17:46:35
សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនរៀបចំសកម្មភាពអំណាន ដើម្បីអនុវត្តឱ្យស៊ីជម្រៅនូវស្មារតីនៃអនុសាសន៍សំខាន់របស់លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិន
2022-04-24 17:46:19
លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ នៃវេទិកា Boao សម្រាប់អាស៊ី
2022-04-20 15:42:35
214条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页