បុរសនេះមានសុបិនចង់បង្កើតមុខជំនួញរបស់ខ្លួន
បុរសនេះមានសុបិនចង់បង្កើតមុខជំនួញរបស់ខ្លួន
លោក ភេ ផាត់ផេង ជាយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលធ្លាប់បានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រ...
2020-07-03 17:48:44    
ការសម្តែងអាវផាយក្នុងសមុទ្រផ្កា
ការសម្តែងអាវផាយក្នុងសមុទ្រផ្កា
មានក្រុមអាវផាយដើរបង្ហាញម៉ូដក្នុងសមុទ្រផ្កា ដើម្បីឱ្យអ្នកទេសចរស្វែងយល់ពីភាពស្រស់ស្អាតនិងវប្បធម៌អាវផាយ​។
2020-05-08 17:16:03    
ផ្នែកខ្លះនៃទន្លេផែនលុងក្នុងទីក្រុងគុនមីញបានដំណើរការឡើងវិញ ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងជាច្រើនជិះទូកគយគន់ទេសភាព
ផ្នែកខ្លះនៃទន្លេផែនលុងក្នុងទីក្រុងគុនមីញបានដំណើរការឡើងវិញ  ដែលបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងជាច្រើនជិះទូកគយគន់ទេសភាព
នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា នាវាទេសចរណ៍កំពុងបើកក្នុងទន្លេផែនលុង។ ថ្មីៗនេះ ផ...
2020-04-24 17:42:06    
កសិករនៃស្រុកថុងហៃខេត្តយូណានមមាញឹកធ្វើស្រែចំការ
កសិករនៃស្រុកថុងហៃខេត្តយូណានមមាញឹកធ្វើស្រែចំការ
កសិករនៃផ្លូវសៀវសានស្រុកថុងហៃទីក្រុងយូស៊ីខេត្តយូណានកំពុងធ្វើស្រែចំ...
2020-03-06 17:37:46    
ស្រុកពីនឈួនខេត្តយូណាន ដីស្រែចំការចម្រុះពណ៌ហាក់ដូចជាក្តារលាយពណ៌
ស្រុកពីនឈួនខេត្តយូណាន  ដីស្រែចំការចម្រុះពណ៌ហាក់ដូចជាក្តារលាយពណ៌
រដូវផ្ការីកបានដល់ហើយ ស្រុកពីនឈួនខេត្តយូណាន មានផ្កា Rapeseed flowerបានរីក...
2020-03-02 17:17:17    
វិស័យទេសចរណ៍គ្រប់កន្លែងនៃខេត្តយូណានបានធ្វើដំណើរការវិញជាធម្មតា
វិស័យទេសចរណ៍គ្រប់កន្លែងនៃខេត្តយូណានបានធ្វើដំណើរការវិញជាធម្មតា
ថ្មីនេះ នាយកដ្ឋានវប្បធម៌និងទេសចរណ៍នៃទីក្រុងលីចាំង ទីក្រុងបោសាន មណ...
2020-02-26 17:00:47