ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ បក់“ខ្យល់អន្តរជាតិ”
ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ បក់“ខ្យល់អន្តរជាតិ”
កាលថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥ បានប្រារព្ធនៅ មណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិទានឆឺ(Dianchi)គុនមីញ(Kunming)
2018-06-19 17:00:06    
ពន្លាពិព័រណ៍យូណានធ្វើបង្ហាញ ពី“ស្លាកទាំងបី”ក្នុងពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង បេច្ចកទេសនិងបៃតងដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ
ពន្លាពិព័រណ៍យូណានធ្វើបង្ហាញ  ពី“ស្លាកទាំងបី”ក្នុងពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង  បេច្ចកទេសនិងបៃតងដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ
ពន្លាយូណាន ធ្វើការបង្ហាញពី“ស្លាកទាំងបី”គឺ“ថាមពលបៃតង ផលិតផលអាហារបៃតង និងកន្លែងគោលដៅសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាព”
2018-06-15 16:08:33    
វេទិកាអភិបាលខេត្តនៃតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចGMSប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ បានបើកធ្វើនៅក្រុងគុនមីង
វេទិកាអភិបាលខេត្តនៃតំបន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចGMSប្រចាំឆ្នាំ២០១៨  បានបើកធ្វើនៅក្រុងគុនមីង
ថ្ងៃទី ១២ ខែ​មិថុនា វេទិកា​អភិបាល​ខេត្ត​នៃ​តំបន់​របៀង​សេដ្ឋកិច្ច​មហាអនុ​តំបន់​ទន្លេ​មេគង្គ​ឆ្នាំ​២០១៨​បាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​គុនមីង
2018-06-14 10:46:42    
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងផ្តល់សេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងផ្តល់សេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូង
ដើម្បីឱ្យសកម្មភាពនានានៃពិព័រណ៍ចិន—អាស៊ីខាងត្បូងលើកនេះអាចប្រារព្ធដោយជោគជ័យ បានជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ១៥០០ នាក់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យចំនួន ១៦ ដើម្បីរៀបចំធ្វើការងារសេវាកម្មក្នុងតំបន់ពិព័រណ៍។
2018-06-13 18:04:33    
កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហោះហើរសាឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា  ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហោះហើរសាឡើងវិញ
 កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ជើងហោះហើរត្រង់“ទីក្រុងគុនមីញ =ខេត្តសៀមរាប”នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ JC ប្រទេសកម្ពុជា បានហើរឡើងវិញ
2018-06-13 17:38:17    
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ លើកទីមួយបានបើកវគ្គ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ លើកទីមួយបានបើកវគ្គ
“ទន្លេមួយ គ្រួសារមួយ” នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ការបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មាននៃប្រទេសទន្លេឡានឆាង-មេគ្គងលើកទីមួយបានបើកដំណើរការនៅទីក្រុងគុនមីញ
2018-06-12 18:04:59    
ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥នឹងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១៤ និងបើកជាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ថ្ងៃទី ២០
ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥នឹងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី១៤  និងបើកជាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ថ្ងៃទី ២០
ពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ—នាំចូលទីក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិនលើកទី២៥ នឹងសម្ពោធយ៉ាងឱឡារិកនៅទីក្រុងគុនមីញនាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា
2018-06-11 15:34:01    
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងបានត្រៀមរួចរាល់ដែលពិតជាឱ្យយើងមានមោទនភាព
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងបានត្រៀមរួចរាល់ដែលពិតជាឱ្យយើងមានមោទនភាព
កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ពិធីចូលកាន់តំណែងនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើការរួមគ្នានៃពិព័រណ៍ចិន —អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញ—នាំចូលទីក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិនលើកទី២៥
2018-06-11 15:20:04    
ការចងចាំអំពីការប្រឡងទុតិយភូមិនៃប្រទេសចិន
ការចងចាំអំពីការប្រឡងទុតិយភូមិនៃប្រទេសចិន
កាលពីខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៧ អ្នកស្វែងរកចំណេះដឹងដែលមានអាយុខុសគ្នានិង ស្ថានភាព​គ្រួសារ​ខុសគ្នា ចំនួនជាង ៥៧ សែននាក់ចូលទៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡង។
2018-06-08 18:51:26    
ការប្រឡងទុតិយភូមិ ឆ្នាំ ២០១៨
ការប្រឡងទុតិយភូមិ  ឆ្នាំ ២០១៨
នាថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ការប្រឡងទុតិយភូមិបានបើកការប្រឡងតាមពេលកំណត់។
2018-06-08 18:18:34    
សេចក្តីសង្ឃឹមកំពុងតែបង្កើតឡើងសម្រាប់ភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបងដោយសារគ្រូពេទ្យចិន
សេចក្តីសង្ឃឹមកំពុងតែបង្កើតឡើងសម្រាប់ភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបងដោយសារគ្រូពេទ្យចិន
អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចិន ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជានិង សហភាពសហព័ន្ធយុវជនប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបង
2018-06-06 17:15:38    
“រថយន្តសុខភាពល្បឿនលឿន”បើកចូលក្នុងភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបង
“រថយន្តសុខភាពល្បឿនលឿន”បើកចូលក្នុងភូមិនៃខេត្តបាត់ដំបង
កាលពីថ្ងៃទី២ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា សកម្មភាពព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃក្នុងរថយន្តព្យាបាលចល័តដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជាបានបើកសេវាកម្មដល់ខេត្តបាត់ដំបងហើយ។
2018-06-05 17:47:24    
ឡាន“ដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅប្រឡងដោយក្តីស្រឡាញ់”រាប់ពាន់គ្រឿងនៅទីក្រុងគុនមីញ បានត្រៀមរួចហើយ
ឡាន“ដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅប្រឡងដោយក្តីស្រឡាញ់”រាប់ពាន់គ្រឿងនៅទីក្រុងគុនមីញ បានត្រៀមរួចហើយ
ការប្រឡងទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ២០១៨បានជិតចូលមកដល់ “ឡាននៃក្តីស្រឡាញ់”កន្លងមក មានក្រដាសដែលបោះពុម្ពនិមិត្តសញ្ញា“ការដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅប្រឡងដោយក្តីស្រឡាញ់”
2018-06-05 17:53:19    
សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិននឹងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការពិព័រណ៍ចល័ត
សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិននឹងទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការពិព័រណ៍ចល័ត
កាលពីថ្ងៃទី ២ ខែមិថុនា សារមន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិនសហការណ៍ជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជន
2018-06-04 17:57:12    
ផ្សិតព្រៃយូណានបាននាំចូលទីផ្សារ
ផ្សិតព្រៃយូណានបាននាំចូលទីផ្សារ
នៅតំបន់លក់ដូរផ្សិតព្រៃដែលបើកជាថ្មីក្នុងផ្សារលក់ដូរផលិតផលកសិកម្មជាន់ស៊ីនមានផ្សិតព្រៃនាំចូលមកកាន់ទីផ្សារ
2018-06-01 16:53:10    
ការកសាងផ្លូវដែកមីមឹងបានបើកដំណើរការ ពីទីក្រុងគុនមីញឆ្ពោះទៅទីក្រុងមឹងសឺដោយចំណាយរយៈពេលតែ ២ ម៉ោងពេល
ការកសាងផ្លូវដែកមីមឹងបានបើកដំណើរការ  ពីទីក្រុងគុនមីញឆ្ពោះទៅទីក្រុងមឹងសឺដោយចំណាយរយៈពេលតែ ២ ម៉ោងពេល
នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ការកសាងផ្លូវដែកមីមឹង(Mimeng) បានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ។
2018-05-31 16:15:38    
ប្រជាជនភូមិយីនគឺខេត្តយូណានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេដោយខ្សែរ៉កនឹងអាចដើរតាមស្ពានឆ្លងទន្លេធំបានហើយ
ប្រជាជនភូមិយីនគឺខេត្តយូណានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេដោយខ្សែរ៉កនឹងអាចដើរតាមស្ពានឆ្លងទន្លេធំបានហើយ
ចាប់តាំងពី ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦មក គម្រោងកែប្រែខ្សែរ៉កទៅជាស្ពានបានបើកដំណើរការជាផ្លូវការ។ នាថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំនេះ ផ្ទៃស្ពានដែលឆ្លងកាត់ច្រាំងទាំងពីរនៃទន្លេជីនសាបានតភ្ជាប់គ្នា
2018-05-31 16:06:36    
វត្ថុពិព័រណ៍ជើងទីមួយនៃពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង បានចូលដល់មណ្ឌលពិព័រណ៍នៃប្រទេសចិន
វត្ថុពិព័រណ៍ជើងទីមួយនៃពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូង បានចូលដល់មណ្ឌលពិព័រណ៍នៃប្រទេសចិន
វេលាម៉ោង ១០ ថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា វត្ថុពិព័រណ៍ជើងទីមួយនៃពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំនេះបានចូលដល់មណ្ឌលពិព័រណ៍អន្តរជាតិទានឆឺ(Dianchi)គុនមីញ(Kunming)នៃប្រទេសចិន។
2018-05-30 14:20:04    
ខ្លាឃ្មុំផែនដាភ្លោះមួយគូដំបូងនៅលើពិភពលោកដែលចិញ្ចឹមក្នុងសួនបានកើតឡើងហើយ
ខ្លាឃ្មុំផែនដាភ្លោះមួយគូដំបូងនៅលើពិភពលោកដែលចិញ្ចឹមក្នុងសួនបានកើតឡើងហើយ
ខ្លាឃ្មុំផែនដាភ្លោះមួយគូដំបូងនៅលើពិភពលោកដែលចិញ្ចឹមក្នុងសួន បានកើត​
2018-05-30 14:27:29    
ស្តង់ឱសថជីវសាស្ត្រ និងសុខភាពនៃពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥
ស្តង់ឱសថជីវសាស្ត្រ និងសុខភាពនៃពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥
ពិព័រណ៍ចិន — អាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៥និងពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលទីក្រុងគុនមីញនៃប្រទេសចិនលើកទី២៥នឹងរៀបចំស្តង់ឱសថជីវសាស្ត្រនិងសុខភាព
2018-05-29 17:49:37